Integrisimo

Integralni sistem maloprodajnih i ugostiteljskih objekata

Programski paket "INTEGRISIMO" obezbedjuje sve funkcije neophodne za efikasno upravljanje, evidenciju i kontrolu - uklučujući prijem, prodaju i usluge.


Programski paket "Integralni sistem maloprodajnih i ugostiteljskih objekata - INTEGRISIMO" obezbedjuje sve funkcije neophodne za efikasno upravljanje, evidenciju i kontrolu - uklučujući prijem, prodaju i usluge kao i razmenu podataka sa centralnim računarom.

Informacioni sistem maloprodajnog objekta, restorana INTEGRISIMO obezbeđuje automatizaciju sledećih poslova:
1) Obezbeđivanje što brže i tačnije usluge potrošača u maloprodajnom objektu, frišopu restoranu.
2) Omogućavanje lokalne obrade ulazno/izlaznih dokumenata na serveru u MPO.
3) Omogućavanje postavljanja upita u stanje (robno i finansijsko) MPO, kao i omogućavanje štampanja različitih izveštaja.
4) Omogućavanje pristupanja podacima koji su nastali na kasi
5) Omogućavanje preuzimanja podataka sa centaralnog računara iz preduzeća, koji su od interesa za funkcionisanje maloprodajnog objekta.
6) Omogućavanje da se podaci koji su nastali u MPO, predaju centralnom računaru preduzeća na dalju obradu. Formiranje centralne baze podataka za upravljanje MPO.
7) Omogućavanje prodaje robe na računarskoj kasi, formiranje maloprodajnog računa, fakture.
8) Omogučavanje naplatu računa u različitim instrumentima plaćanja (gotov novac, čekovi, bonovi, kartice, fakture)
9) Omogućavanje viševalutnog plaćanja (svim važećim valutama, Din, USD, EURO,...)

INTEGRISMO se sastoji iz pet sledećih celina:
- Dela koji obavlja pozadinske transakcije OFFICE
- Dela koji omogućava prodaju na kasi
- Dela koji omogućava rad i komunikaciju sa sistemskim vagama
- Dela koji omogućava uslugu u restoranu
- Dela koji omogućava razmenu podataka sa centralnim računaromcontact us
www.dinasys.co.yu