Primene

POS Softverska rešenja

U okviru rešenja za integraciju sistema koju realizuje naša, kao i partnerske firme, a sa željom da se zaokruži tehnološka celina i obezbedi rešenje po principu "ključ u ruke" nudimo i sledeći softver:


Integrisimo

Programski paket "Integralni sistem maloprodajnih i ugostiteljskih objekata - INTEGRISIMO" obezbedjuje sve funkcije neophodne za efikasno upravljanje, evidenciju i kontrolu - uklučujući prijem, prodaju i usluge kao i razmenu podataka sa centralnim računarom.contact us
www.dinasys.co.yu