Senzori i senzorski sistemi


Fotoelektrični elementi i njihova primena

1. Fotoelektrični detekcioni elementi

Click-om na gornju sliku može se dobiti pregled u PDF formatu senzora po tipovima uključujući i fiberoptičke senzore a click-om na ikonu DataSenzora možete na njihovom sajtu videti detalje kao i druga dokumenta i tehničku dokumentaciju.

2. Bezbednosni senzori - svetlosne zavese

Click-om na gornju sliku može se dobiti pregled u PDF formatu senzora po tipovima a click-om na ikonu DataSenzora možete na njihovom sajtu videti detalje kao i druga dokumenta i tehničku dokumentaciju.

3. Merni i kontrolni senzori

Senzori u ovoj kategorije se dele na:
- senzore rastojanja
- laserske senzore rastojanja
- senzore površine
- linijske senzore
- senzore pozicije
- merni senzore
- ultrazvučni senzore
Click-om na ikonu DataSenzora možete na njihovom sajtu videti detalje kao i druga dokumenta i tehničku dokumentaciju.

4. Temperaturni regulatori

Click-om na gornju sliku možete dobiti uvodnu teoriju termičkih senzora i sistema za upravljanje a click-om na ikonu DataSenzora možete na njihovom sajtu videti detalje kao i druga dokumenta i tehničku dokumentaciju.

Preporučujemo da pogledate datoteku teorija fotoelektričnih senzora


contact us
www.dinasys.co.yu